Известяват, че по решиние на Управителния комитет Петко Д. Петков ще бъде заменен от Тодор Ю. Куманов като трети делегат на Дружеството .