Писмо с изх. № 149/21.11.1960 г. с искане да бъде трансформирана длъжността технически научен сътрудник в специалист биолог и на новата длъжност да бъде назначен Николай М. Виходцевски.