Писмо с изх. № 26-00-749/31.03.2004г.  от зам-министър Фатме Илияз, МОСВ, в отговор на изложение от ИУЦЕ и СДП Балкани за опазването на Кресненския пролом и спазването на препоръка 98 (2002) на Постоянния комитет на Бернската конвенция за Кресненския пролом с тълкуване, според което обявяването на защитена територие в Кресненското дефиле не е необходимо да се обвързва с процедурите около автомагистрала "Струма". Прехвърля се отговорността по други типове инвестиционни предложение в Кресненското дефиле на РИОСВ-Благоевград и МОСВ отказва предварително да забрани дейности, които бъдещата заповед за обявяване ще включи в режимите на защитената местност. Съобщава се за предстоящи промени в Закона за защитените територии, поради които се забавя и обявяването на защитената територия и се обещава допълнително насрочване на среща по въпросите на писмото.