СЗРП искат отговор на свое писмо № 35/[19]37 г., адресирано до Българския туристически съюз.