Във връзка с нови изисквания за пререгистрация според Закона за сдружаванията, с писмо до секретаря на СЗРП Никола Пенев от 30.11.1945 г. активните общественици на СЗРП от 1930-те години, които все още са неговото настоятелство – председателят проф. Стефан Петков и неговите подпредседателите д-р Иван Буреш и Славчо Лазаров -  поемат инициативата за свикване на общо събрание на съюза и за избор на ново управително тяло, като в дневния ред са включени и препоръки към бъдещото му развитие. Поканата за събранието обаче носи подписа на Директора на  горите и лова към МЗДИ, което сочи, че близката работа между СЗРП и Министерството продължава и през този период.