Статия от декември 1919г. в книжка 4 на списание "Естествознание и география" за защита на природата и началото на природозащитните движения в САЩ, различни европейски страни и състоянието на опазването на природата в България от Делчо Илчев - началник на Царската ентомологическа станция.