Статия в юбилейния брой на списание "Природа" от 1895 г за влиянието на горите върху климата и почвите от ботаника Стефан Петков, дългогодишен уредник на Университетския ботанически институт и градина и декан на физико-математическия факултет на СУ, професор и по-късно основен учредител но СЗРП.