Статия "Странджа, отново открита", в. "Поглед" бр.50/15.12.1969г.