Статия "Проф. д-р Ст. Петков в Ямбол" в. "Тракиец" бр. 576/25.04.1937 г.
Подзаглавие "Впечатленията му от града. Островът на блажените. Интересна сказка"