Статия от инж. П. Козареев относно проект за построяване на железница на Витоша