Статия и снимки от 18-19 януари 2005г на в. Нощен Труд относно сечите за писти в национален парк Пирин.