Статия от 11-12 октомври 2004г на в. Нощен Труд, относно незаконни сечи в ски зона Банско