Статия "Нови паркове и градини", в. "Вечерни новини" 13..06.1966г.