Статия "Гороцвет" от Георги Момчилов в, "Отечествен фронт" 21.05.1968г.