Статия "Биологичните средства в растителната защита - насъщна необходимост" от Иван Петков, в. "Работническо дело" 19.08.1970г.