Статии от 27 ноември 2004г на в. Нощен Труд, относно сечи за писти в ски зона Банско.