Становище върху доклада по ОВОС на малка ВЕЦ "Кресна - 1", подписано от представители на екологично сдружение "Деметра", ИУЦЕ, БДЗП, СКОПС, За Земята, Екоклуб 2000, Дружество за запазване на биоразнообразието, Националния природонаучен музей при БАН, ГИЗП, Българско лепитепторологическо дружество, СДП Балкани, СНЦ Зелени Балкани, ЕС "Темида", сдружение Екопатрул, фондация "Институт за екологична модернизация" и сдружение "Природен фонд".