Работен вариант на становище относно нуждата от специална подготовка за горските работници и служители във връзка с резолюцията от Първия конгрес на ОФ, състоял се на 9-12.03.1945г. "...да се ускори реорганизацията на образованието и повишението на качествата на кадрите с оглед предстоящия развой на всички области на човешката дейност в страната". Изказано е мнение, че най-подходящ за целта е институтът на "Народното практическо горско училище".