Становище от 11.02..1998 на 6 НПО (СКОПС-Тодор Грозданов, Еко-клуб 2000 - Димитър Василев, Зелени Балкани -София - Петър шурулинков, За Земята - Галена Харитонова, Младежки спелео-еко клуб Плевен- Георги Грънчаров, Българско лепидопторологично дружество-Стоян Бешков) с отрицателно мнение  по докада за ОВОС на мотописта в Кайлъка, въз основа на заповедта за обявяване на защитената местност.