Писмо изх.№11/15.01.1963г. до Държавния комитет по строителство и архитектура със становище на КЗП по площоразделителен план на устието на р. Камчия и край с. Кранево. КЗП не възразява на строежите в устието на р. Камчия като незасягащи резервата "Лонгоза" и се противопоставя на строежите в устието на р. Батова като напомня, че гората "Балта" е обявена за резерват със Заповед №1784/03.07.1962г.