Писмо изх.№64/28.08.1961г. със становище на КЗП за начина на набирането на 1600 бр. костенурки, поискано от ДТП Живснаб" с писмо го ГУГ от 17.0.8.1961г.