Становище на Института за гората при БАН относно изграждането на ски зона Банско, 2001г