Аргументирано отрицателно становище на Дружеството на лесовъдите относно предложението за преместване на лесовъдния отдел на СУ в Пловдив. Подписано е от Ю. Михайлов - Председател на Дружеството на лесовъдите и е изпратено до Министър председателя, НС на ОФ, Министъра на народното просвещение, Ректора на СУ и Декана на агрономо-лесовъдния факултет.