Становище на ДНП Рила относно ДОВОС на инвестиционно предложение за лифт "Картала", 2007г