Становище на БНСЗП по предложение на МГ за обявяване на вековни дървета за защитени обекти от 10.03.1950г.