Становище на Асоциация на парковете в България относно разрешение за ползване на лифт "Паничище" от 22.04.2009г.