Становище на АПБ за проект на план за управление на ПП Витоша за обществено обсъждане на 30 септември 2015 г.