Ръкописна чернова на писма с № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 / 06.02.1939 г до председателите на Българско пещерно дружество, Дружество на българските лесовъди, Дружество на лесовъдите академици, Ловна организация, Българско геологическо дружество, Български туристически съюз, Български рибарски съюз, Юношески туристически съюз. С писмата се съобщава определеният на заседание на 27.01.1939 г. на управителния съвет на СЗРП срок до 1 март 1939 г. за предаване на статии за годишника от членовете на СЗРП.