Справка за защитените природни обекти, регистрирани в България към 20.03.1961г. съгласно Указа за защита на родната природа 1961 г.