Справка на МОСВ за строежа на лифт "Паничище" в отговор на заявления по ЗДОИ от 13.08.2010г.