Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г., представен на съвещание за начина на снабдяване на градината със защитени птици и животни
С писмо III-А-279/24.06.1964г. КЗП е поканена да присъства на съвещанието.