Списък на защитените природни обекти в България по окръзи към 01.05.1964г. Представлява актуализиран и допълнен вариант на списъка от 23.03.1964г. съставен също от Н. Виходцевски. Защитените природни обекти са групирани в следните категории: Народен парк, Резерват, Природна забележителност, Защитена местност, Историческа местност. В актуализирания списък в категорията Природна забележителностса включени: Скални образования, Пещери, Водопади, Вековни горички, Вековни дървета, Видове растения и Видове животни.