Списък на защитените природни обекти в България 1958 г. на немски език