Списък на защитените места с информация за площта и какъв тип защитен обект са. Няма информация за датата на съставянето му - вероятно 50-те години.