Списък на лица, организации, редакции и учреждения, на които е изпратена кн.2 от Сборника на СЗРП безплатно