Списък на лечебните растения с указания кога да се събират 1937 г.