Списък на дарените книги от П. Кебърле в края на 1946 г.