Списък на българските пещери и пропасти, откъдето е събран зоологически материал през 1963г., изготвен от В. Георгиев на 27.04.1964г.