Скица на площите, предоставени за строителство на 4 бр. къщички в НП "Пирин", М 1:10000, 1986г