Схема на пистите и съоръженията по ОГП на ски център "Банско" - работен проект на ТУП от 1999 г.