Схема на обслужващите обекти по ОГП на ски център "Банско" - работен вариант от 2001 г.