Съдебно определение 97/16.04.2004 от Окръжен съд Благоевград, което връща жалбата от 29.12.2003 г. на СДП Балкани срещу решението на РИОСВ Благоевград за липса на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ Средна Влахина в община Кресна. Съдебното определение прекратява производството по административно дело 48 по описа на БОС за 2004 г.