Дневен ред и Резолюция на Второто съвещание на Националния съвет по защита на природата, състояло се на 20.05.1966г.