Писмо от Министерство на горите и горската промишленост, вх. № 201-8/06.12.1968 г., относно II-та конференция на Източноевропейския комитет на Международния съюз по защита на природата. Приложена е и резолюцията на конференцията.