В отговор на писмо 249/1936 г. Началникът на отделението за горите на МЗДИ Д. Й. Загоров съобщава на Председателя на СЗРП за решение природните обрпазувания "Побити камъни" край с. Слънчево, Варна, да бъдат обявени за природен паметник, взето на заседание на 14.05.1937 г. писмото е получено в СЗРП на 20.05.1937 г  и върху него има вписана ръкописно допълнителна номерация от 27.05.1937г.