Решение № 18 - ПР/2003 от 15.08.2003 г.  на РИОСВ Благоевград,подписано от заместник на директора Ангел Георгиев, постановяващо необходимост от изготвяне на ОВОС на инвестиционно предложение МВЕЦ "Кресна - 1" на р. Струма на инвеститор Консорциум Хидроенергийно строителство.