Решение ГС-05-5/10г на ДНСК по ЗДОИ с което се отказва достъп до информация относно лифт "Картала", 2010г