Решение ГС-05-42 на ДНСК по ЗДОИ за разрешаване достъп до информация относно лифт "Картала", 2010г