Решение от 04.12.2006 г. на РИОСВ Благоевград, подписано от директора Ангел Георгиев, да не се извършва ОВОС на МВЕЦ на р. Влахинска с инвеститор ПСК "СТАРТ" АД, поради очаквано незначително увреждане на защитена зона по Директивата за местообитанията "Кресна - Илинденци" № BG0000366