С писмо 48987 на Министерството на външните работи до КЗП (вх.№85/11.03.1963г) е изпратен превод на български на Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите, приета на 11.12.1962г. от 12-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, състояла се в Париж.